• Dung dịch xịt sát khuẩn VioNexus™

    Nước rửa tay gốc cồn để bảo vệ khỏi vi khuẩn. Tiêu diệt vi trùng mà không cần dùng nước khi tay không bị dính bẩn, đáp ứng các nguyên tắc của CDC nhờ chứa 72% cồn.