Đối tác cùng bạn phòng ngừa nhiễm khuẩn từ năm 1985

Hàng nghìn cơ sở chăm sóc sức khỏe trên khắp thế giới đã tin dùng các giải pháp của chúng tôi để giúp phòng ngừa nhiễm khuẩn và lây nhiễm chéo.

Khả năng tương thích
vật liệu và thiết bị

Không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của thiết bị trong khi
bạn khử khuẩn.

CHEW HUI GEE

Giám đốc kinh doanh thiết bị y tế Metrex – Châu Á Thái Bình Dương

+60123215370

Khu vực quản lý: Châu Á Thái Bình Dương

Tìm đại diện tại địa phương của bạn

Tìm nhà tư vấn về sản phẩm Metrex tại địa phương của bạn hoặc tìm thêm thông tin về quan hệ đối tác đại lý của chúng tôi.