COVID-19 và HAI: Phòng ngừa nhiễm khuẩn đóng vai trò quan trọng

Metrex đã hoạt động trong lĩnh vực phòng ngừa và kiểm soát vấn đề HAI trong hơn 30 năm qua, và COVID-19 không phải là ngoại lệ.