Nhờ mối quan hệ hợp tác giữa Covestro và Metrex, số sản phẩm khử khuẩn mạnh mẽ trong các môi trường chăm sóc sức khỏe đã tăng lên gấp đôi

Trích đoạn: Vật liệu của Covestro được dùng để tạo ra nhiều trang thiết bị y tế cứu sinh và nâng cao tuổi thọ, trong khi chất khử khuẩn của Metrex được sử dụng rộng rãi trong ngành chăm sóc sức khỏe.

Hai công ty đã cùng nhau thử nghiệm nhiều loại vật liệu và chất khử khuẩn để chứng minh khả năng tương thích của nhựa polycarbonate của Covestro với các chất khử khuẩn thông thường, bao gồm cả CaviWipes™ Bleach và CaviWipes™ 2.0 của Metrex. CaviWipes 2.0 là sản phẩm khử khuẩn bề mặt mới nhất của Metrex và đáp ứng mọi điều kiện nghiêm ngặt của EPA để Tuyên bố tiêu diệt mầm bệnh virus mới nổi[1]. Thông tin thêm có ở đây.

Bạn có thể tải xuống bản tóm tắt kết quả thử nghiệm đầy đủ tại đây.

Đọc thông cáo báo chí đầy đủ tại đây.

[1] CaviWipesTM 2.0 đã đạt được tuyên bố tiêu diệt mầm bệnh virus mới nổi của EPA trong phòng ngừa virus có vỏ bọc, virus không có vỏ bọc lớn và nhỏ. https://www.epa.gov/pesticide-registration/emerging-viral-pathogen-guidance-antimicrobial-pesticides

Related Articles