Cập nhật về chất khử khuẩn của Metrex ngày 13/5/2020

Với các quy trình kiểm thử tính hiệu quả của chất khử khuẩn đối với SARS-CoV-2 gần đây đã được EPA, cũng như phòng thí nghiệm kiểm tra của bên thứ 3 phê duyệt và xác nhận, Metrex sẽ là một trong những công ty đầu tiên kiểm thử các dòng sản phẩm khử khuẩn của chúng tôi về hiệu quả phòng ngừa SARS-CoV-2 nhằm đệ trình lên EPA để phê duyệt.

Trong đó bao gồm các sản phẩm sau:

  • CaviWipes
  • CaviWipes1
  • CaviWipes Bleach
  • CaviCide
  • CaviCide1

Cho đến khi quy trình kiểm thử này được EPA hoàn tất và đánh giá, vui lòng tiếp tục tuân thủ hướng dẫn của CDC về khử khuẩn môi trường trong các cơ sở nha khoa; sử dụng chất khử khuẩn cấp bệnh viện, đã đăng ký với EPA. Tất cả sản phẩm trong Bảng 1 đều đáp ứng các yêu cầu này. CDC cũng tham khảo Danh sách N của EPA đối với những chất khử khuẩn có tuyên bố tiêu diệt mầm bệnh virus mới nổi hoặc có nhãn chứa tuyên bố phòng ngừa virus corona ở người. CaviWipes1, CaviWipes Bleach, CaviCide và CaviCide1 đều có trên Danh sách N của EPA. Kerr Total Care đang thực hiện các quy trình để bổ sung CaviWipes vào Danh sách N của EPA.

Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến việc bảo vệ mọi người, từ công chúng cho đến những người dễ bị tổn thương nhất. Chúng tôi không ngừng nỗ lực để làm mọi thứ có thể nhằm hỗ trợ bạn trong khoảng thời gian chưa từng có này.


Cảm ơn và chúc các bạn mạnh khỏe. 

Related Articles