Trách nhiệm xã hội của Metrex trong COVID-19

Metrex chuyên phát triển sản phẩm phòng ngừa nhiễm khuẩn. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để hỗ trợ cuộc chiến chống COVID-19 ở hơn 80 quốc gia. Trong đại dịch COVID-19, chúng tôi đã hành động để thực hiện sứ mệnh là làm việc không mệt mỏi để hỗ trợ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe trong cuộc chiến phòng ngừa bệnh truyền nhiễm.  Kể từ khi dịch bùng phát ở Trung Quốc cho đến nay, đội ngũ chúng tôi đã thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp toàn cầu là trợ giúp những quốc gia đang cần giải pháp phòng chống lây nhiễm.

Các nhà máy của chúng tôi đang hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu của các cơ sở chăm sóc sức khỏe trên khắp thế giới. Chúng tôi đã làm những công việc sau đây để tạo ra tác động trong việc hỗ trợ cộng đồng chăm sóc sức khỏe:  

  • Vận hành cơ sở sản xuất của chúng tôi 24/7 để đáp ứng nhu cầu của chuyên gia/người hùng chăm sóc sức khỏe của chúng ta. (Video)
  • Nỗ lực quyên góp cùng với quốc tế cho các bệnh viện ở những quốc gia có nhu cầu cao nhất trong đại dịch này, bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý và nhiều quốc gia khác.
  • Ủng hộ sản phẩm và tổ chức giáo dục cho cộng đồng địa phương, bao gồm Sân bay John Wayne ở Quận Cam, California (nơi đặt văn phòng công ty của chúng tôi) và Sở Cứu hỏa Detroit (nơi đặt cơ sở sản xuất của chúng tôi).
  • Chúng tôi rất nhanh nhạy với tình huống này và đang theo dõi chặt chẽ để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của cộng đồng toàn cầu tại thời điểm này. Ngoài sản phẩm, chúng tôi còn cố gắng cung cấp giải pháp để bảo vệ các hoạt động ở tuyến đầu của chúng ta. Chúng ta đang đồng hành cùng nhau trong cuộc chiến này. 

 

Related Articles